Ako pripraviť laminátový bazén na zimu?

V čase, keď teplota vody v bazéne klesne trvalo pod 10 °C je vhodný čas na zazimovanie Vášho bazéna. Predtým to nemá zmysel, pretože zazimovacie prípravky nevydržia v teplejšej vode dlhšie účinkovať a navyše čím teplejšie vôd, tým lepšie podmienky na tvorbu rias a mikróbov. Pri teplotách vody pod 10 °C totiž takmer nedochádza k množeniu baktérií, rias a mikroorganizmov.

Pri zazimovaní nejde o nič iné, než dostať vodu von zo všetkých zariadení a potrubných rozvodov, kde by mohla zmrznúť a narobiť paseku. V niekoľkých krokoch Vám povieme ako na to.

1. zabezpečiť čistotu a kvalitu vody

Je dôležité, aby bola voda pri zazimovaní bazéna čistá a mala správnu hodnotu pH. Len tak bude mať zazimovanie najväčší efekt a voda vydrží čistá až do jari. Preto ešte pred ďalšími krokmi odsajte zo dna a stien všetky nečistoty bazénovým vysávačom alebo robotom. Na hrubé nečistoty môžete použiť aj sieťku. Voda pred zazimovaním musí byť čistá ako v kúpacej sezóne.

Optimálna hodnota pH by sa mala pohybovať v rozmedzí 6,8 - 7,4. Napr. lakmusovým papierikom zmerajte jej hodnotu a prípadne upravte hodnotu pH vhodným prípravkom (pH plus, pH mínus). Po aplikácii prípravkov zapnite filtráciu a nechajte vodu niekoľkokrát prefiltrovať. Rovnako obdobne skontrolujte alkalinitu vody. Na jej doplnenie odporúčame prípravok CTX-21.

Na šesťcestnom ventile na filtráciu nastavte pozíciu "Preplach" a nechajte filtračné médium (napr. piesok) dlhšiu dobu preprať. Pokiaľ ste piesok prečistili správne budete mať zároveň vykonanú prípravu na jarné odzimovanie bazéna.

2. Odpustenie vody z bazéna

Aj napriek tomu, že máte bazén zastrešený, odporúčame Vám odpustiť vodu pod najnižšie umiestnený prestup. Jedná sa o prestupy na trysky, skimmer, protiprúd, bazénové svetlo, atď. Najnižšie býva umiestnené bazénové osvetlenie. Pokiaľ je bazén zastrešený, stačí vodu odpustiť napríklad len 5 cm pod najnižší prestup. V prípade, že nie je bazén zastrešený, je vhodnejšie vodu odpustiť viac, napr. o 15 – 20 cm. Je totiž potrebné počítať s tým, že počas zimy niečo naprší a nasneží.

Na odpustenie vody z bazéna môžete využiť viac možností. Vodu môžete odčerpať klasickým ponorným čerpadlom alebo pomocou bazénovej filtrácie. Stačí prepnúť šesťcestný ventil do polohy „Odpad“, pripojiť bazénovú hadicu do skimmera a filtráciu zapnúť. Je však dôležité uvedomiť si niekoľko vecí. Bazénová hadica musí byť starostlivo zavodnená, aby nebežala filtrácia nasucho. Počas odpúšťania musí byť hadica ponorená vo vode. Pozor tiež na to, že počas odpúšťania vody odteká voda mimo filtrácie a je potrebné zaistiť si pripojenie filtrácie k odpadu. Na to upozorňujeme hlavne pre prípad, keď máte filtráciu umiestnenú v podzemnej šachte a hrozilo by potom zatopenie šachty.

Po odpustení vody odporúčame vhodným čistiacim prípravkom očistiť bazénovú linku od mastnosti a prípadných usadenín. Z praxe môžeme odporučiť prípravok CTX-53, ktorý je určený priamo pre laminátové bazény.

Neodporúčame vypúšťať všetku vodu z bazéna. V zime av jarnom období, keď je väčšie množstvo zrážok, vstúpi aj hladina spodnej vody av extrémnych prípadoch by mohla spôsobiť nenávratnú deformáciu dna či stien bazéna.

3. Vypustenie vody z technológií

Potom, čo je bazénová voda odpustená, je dôležité, aby ste vypustili vodu z filtračnej nádoby. Vypúšťací ventil je umiestnený v spodnej časti filtračnej nádoby. Povolením skrutky vodu vypustíte. Vypúšťaciu skrutku ponechajte počas celého zimy uvoľnenú. Doporučujeme odskrutkovať aj manometer tlaku a odstrániť všetku vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Do vypustenej filtračnej nádoby môžete použiť malé množstvo dezinfekcie, napr. Savo určené pre bazény. Minimalizujete tak výskyt plesní vo filtračnej nádobe.

Je tiež vhodné odpojiť filtračné čerpadlo a uskladniť ho cez zimu na teplom a suchom mieste. Predĺžite tak podstatne jeho životnosť. Pokiaľ budete cez zimu nechávať čerpadlo v šachte alebo záhradnom domčeku, odskrutkujte vypúšťaciu skrutku, ktorá je umiestnená na spodnej strane čerpadla. Ďalej povoľte veko filtra a ideálne vytiahnite aj jeho tesnenie.

Ak je súčasťou Vášho bazéna protiprúd, aj na jeho čerpadle povoľte vypúšťaciu skrutku, nech z neho vytečie všetka voda. Uzatváracie ventily, ktoré sú umiestnené na potrubí pre výtlak a sanie, nechajte otvorené. Ventil sa nachádza na spodnej časti protiprúdového čerpadla. Pre väčšiu istotu môžete povoliť aj šróbenie oboch potrubí na čerpadle.

Ak máte tepelné čerpadlo, je potrebné vypustiť vodu aj z neho. Stačí odskrutkovať dve prevlečné matice na prívodných rúrkach. Tepelné čerpadlo nahnite na stranu, tak aby z neho všetka voda vytiekla. Potom čerpadlo vysušte tlakom vzduchu. Pokiaľ tepelné čerpadlo necháte na zimu vonku, prikryte ho špeciálnou zimnou plachtou priamo od výrobcu tepelného čerpadla. Samozrejme vhodnejšie je celé zariadenie umiestniť na zimu niekam do tepla a sucha.

Pri zazimovaní bazéna platí príslovie "Dvakrát meraj, raz rež". Preto sa poriadne uistite, že v žiadnom zariadení ani v potrubnom vedení nezostala žiadna voda, ktorá by v zime mohla zamrznúť. Kontrolu, či je technológia naozaj bez zvyškov vody, môžete urobiť pomocou vodného vysávača, prípadne pomocou stlačeného vzduchu. Zamerajte sa aj na potrubné vedenie medzi technológiami a bazénom. V zemi sa nachádzajú približne 50 - 70 cm pod povrchom flexi hadice, ktoré by nemali byť zavodnené, ani v prípade, že sú obalené izoláciou. Pri obetónovaní bazéna, pri jeho stavbe, môžu vznikať na flexi potrubných rozvodoch nerovnosti, a tým sa vytvoria vzduchové vrecká, pri ktorých potom zostáva voda. Dajte si na to veľký pozor. Tu to zamŕza najčastejšie! Nezabudnite tiež na odsatie vody z trysiek a hlavne skimmera, na ktorý sa často zabúda.

4. zazimovanie technológií

Ako sme už uviedli vyššie - pokiaľ je to možné, tak elektrické zariadenia na zimu uschovajte v teplom a suchom prostredí. U protiprúdového zariadenia to je možné len ťažko - ide o zariadenie, väčšinou napevno pripojené k elektrickému spínaniu. Avšak odporúčame šachtu alebo len jej veko vystlať polystyrénom alebo tento priestor inak zabezpečiť proti prenikajúcemu mrazu. Niekto napr. necháva v šachte či domčeku svietiť 20 W žiarovku. Tým je šachta neustále temperovaná a vysušovaná. V dnešnej dobe, keď je elektrina strašne drahá to nie je ideálne.

Takmer vyhrané máte v prípade, že máte všetku technológiu umiestnenú v dome - teda v teple a suchu. V tomto prípade stačí iba vypustiť vodu z vonkajšieho potrubného vedenia. Pokiaľ však máte zariadenie v šachte alebo v domčeku je vhodné odpojiť aspoň zariadenia, u ktorých sa to dá. Ak máte bazén vybavený napr. zariadením na bezchlórovú úpravu vody (UV lampou, ionizátorom alebo salinátorom) je vhodné zazimovať aj toto príslušenstvo podľa návodu na obsluhu. Odpojte riadiace jednotky tohto príslušenstva a uložte ich na suchom, teplom mieste. V prípade solnizačnej jednotky odmontujte aj elektrolytickú celu.

V prípade automatiky na dávkovanie pH odmontujte meraciu sondu, vložte ju do fľaštičky dodávanej výrobcom, do uchovávacieho roztoku. Sonda nesmie v žiadnom prípade vyschnúť ani zamrznú, inak dôjde k jej znehodnoteniu. Pokiaľ roztok nemáte, je možné sondu uchovávať cez zimu vo vode s veľmi nízkym pH (okolo hodnoty 4).

5. čo ak voda zamrzne?

Ak sa stane, že niekde zabudnete vodu vypustiť, zamrznutá voda dokáže spôsobiť doslova katastrofu - môže kompletne zničiť konkrétne zariadenie, roztrhnúť rúrku alebo poškodiť spoje. Na jar tak môžete zistiť, že sa Vám z bazéna stráca voda cez poškodené potrubie v zemi či spoje medzi bazénom a potrubím, alebo cez niektoré poškodené zariadenia. Následkov môže byť mnoho a je dôležité im predísť a naozaj sa viackrát presvedčiť, že sme nikde nezabudli vypustiť vodu.

Samozrejme sa môže stať, najmä v prípade, keď nemáte zastrešený bazén, že voda v bazéne zamrzne. Pretože voda zmení mrazom svoju hustotu, nemali by sme dopustiť, aby nám mráz vytvoril na hladine súvislú vrstvu ľadu. Vplyvom rozpínania ľadu by mohlo dôjsť k poškodeniu skeletu bazéna. Je preto vhodné použiť dilatačné plaváky, ktoré sa rozmiestnia do uhlopriečky bazéna v reťazi a tým minimalizujú tlak okolitého ľadu. Môžete použiť aj PET fľaše naplnené z časti pieskom, avšak musíte zaistiť ich súvislosť spojenia do reťaze. Takéto riešenie je ale náročnejšie na skladovanie a nie je príliš vzhľadné. Nezabudnite dať dilatačný plavák aj do skimmera!

6. Aplikácia zazimovacieho prostriedku

Vo vode, ktorá má pod 10 °C sú výrazne obmedzené baktérie, riasy a iné mikroorganizmy. Zazimovací prostriedok vodu zakonzervuje, preto je veľmi dôležité znížiť ich množstvo na minimum. Jedine tak možno zaistiť, že bude voda pri jarnom sprevádzkovaní krásne čistá. Mylná, ale rozšírená, je predstava, že zazimovací prípravok zamedzí zamrznutiu vody. Zazimovacie prípravky slúžia na to, aby sa vo vode pokiaľ možno nemnožili baktérie, riasy a mikroorganizmy. Ďalej redukujú tvorbu vápenatých usadenín, ktoré by sa za bežných okolností zrážali na povrchu bazéna a tvorili tak živnú pôdu pre riasy a ďalšie breberky.

Pri aplikácii zazimovacieho prostriedku do bazénovej vody je nutné postupovať podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené na prípravku. Na týchto prípravkoch je uvádzaný pomer množstva zazimovacieho roztoku na 1 m3 vody. Pri niektorých prípravkoch býva tiež obmedzená doba ochrany bazénovej vody. Určite sa vypláca priplatiť si za osvedčené značky zazimovacích prípravkov. Odporučiť môžeme výrobky CTX-550 alebo zazimovací roztok od spoločnosti Chemoform. Prípravky môžeme aplikovať tak, že ich rozriedime do vody v záhradnej kanvi a potom rovnomerne nalievame na vodnú hladinu.

7. Pár tipov a rád na záver

  • Ak máte v bazéne slanú vodu a máte bazén zastrešený, voda chladne pomaly. Nedá sa však spoliehať na to, že v zime nezmrzne.
  • Ak máte technológiu bazéna v domčeku, skúste ho zatepliť, nech sa mráz nedostane dovnútra.
  • Ventily sa nechávajú otvorené, aby mohla voda voľne vytekať.
  • Elektrolýza soli prestáva fungovať pri teplotách okolo 16 °C a preto je možné ju pri nižších teplotách odstaviť.
  • Ak elektrolýzu soli odstavíte, na miesto nej je možné dezinfikovať bežnými chlórovými prípravkami.
  • Ak teplota vody klesne pod 20 °C môžeme bazén filtrovať menej často. Čas filtrácie je možné znížiť napr. o 1/3.
Laminátové bazény Krajča

Zavolajte nám!

Poradíme Vám s výberom bazéna, vhodného bazénového príslušenstva aj zastrešenia.

Nebojte sa nás opýtať na čokoľvek, čo Vás zaujíma.

Volajte bazénového špecialistu

+420 603 864 539