Automatické inteligentné riadenie bazéna - apm pool

Užívajte si maximálne pohodlie

O svojom bazéne máte vždy dokonalý prehľad vďaka chytrej mobilnej aplikácii My Pool. Všetky funkcie bazéna môžete ovládať na diaľku. Bazén sám vie, čo má robiť. Po celodennej letnej záťaži sa sám dokonale vyčistí či doplní vodu.

Úspora času a práce

Nemusíte sa starať prakticky o nič. Bazén funguje automaticky a spoľahlivo. Nechodíte nič kontrolovať ani nastavovať. Keď bazén niečo potrebuje, povie si sám a včas. Skôr, než to spoznáte na zhoršenej kvalite vody alebo poškodenej technológii.

Zdravá a príjemná voda

Krištáľovo čistá voda prehriata na správnu teplotu. Minimálne množstvo chémie. Taký bazén vás bude lákať na pravidelné osvieženie. Perfektne udržiavaná voda zaistí zdravšie kúpanie vám aj vašej rodine.

Šetríte peňaženku aj prírodu

APM Pool optimalizuje chod technológie a predlžuje jej životnosť. Znižuje spotrebu energie aj celkové náklady na prevádzku bazéna. Vďaka automatickým upozorneniam a vzdialenej diagnostike ušetríte aj za servis a údržbu bazéna.

Bazén úplne bez starostí

Ak sa starosťou o bazén chcete zbaviť úplne, využite pokročilé funkcie. Napríklad automatického čistenia filtra či prípravy zazimovania na diaľku. O bazén sa vám môže kompletne postarať špecializovaná firma s diaľkovým dohľadom.

Modernizujte svoj existujúci bazén

Ak už bazén máte, vybavte ho systémom APM Pool dodatočne. Je to ľahké. Väčšinu existujúcej technológie nebude treba vymieňať.

automatické inteligentné riadenie bazéna

Komfortné užívateľské funkcie

Precízna automatika

Vo svojom bazéne budete mať vždy sviežu a zdravú vodu s minimom chémie. Teplota bude presne taká, akú si nastavíte. APM Pool synchronizuje všetky životné funkcie bazéna. Nemusíte nič kontrolovať, nastavovať ani merať.

Jednoduché ovládanie prostredníctvom aplikácie

Svoj bazén ovládate kedykoľvek a odkiaľkoľvek a stále máte istotu, že je všetko v poriadku. Mobilná aplikácia My Pool je jednoduchá a prehľadná, jej nastavenie vám nezaberie viac ako minútu. Aplikácia zobrazuje len tie funkcie, ktorými je váš bazén vybavený, žiadne zbytočnosti.

Včasné upozornenie na potrebu zásahu

Bazén si sám povie o vašu pozornosť, keď je potreba. Či sa jedná o doplnenie prípravku alebo servis. Upozornenie dostanete skôr, než sa zhorší kvalita vody alebo než sa pokazí drahá technológia.

Aktívny bazén

Bazén sa sám prispôsobuje spôsobu používania. Ak napríklad detekuje aktivitu, sám spustí filtráciu. Po náročnom letnom dni technológia vodu rýchlo vyčistí a upraví jej chemickú rovnováhu.

Bazén bez údržby

Ak sa o svoj bazén nechcete starať vôbec, môžete využiť pokročilé funkcie. Medzi ne patrí napríklad automatický preplach filtra, dopúšťanie prelivovej nádrže, vzdialená príprava na zazimovanie a odzimovanie a prepojenie na servisného partnera.

Chemická úprava vody

Presná regulácia pH

APM Pool presne reguluje pH vody. Používa adaptívne riadenie, ktoré upravuje dávkovanie lieku podľa odozvy na predchádzajúce dávky. Tým znižuje spotrebu chemického prostriedku a výkyvy pH. Po každej dávke vodu v bazéne správne premieša.

Chlorátor s pokročilými funkciami

Chlorátor APM Pool má plynulé riadenie výkonu podľa aktuálnej potreby. Informáciu o salinite vody, prípadnom zavzdušnení alebo poruche chlorátora získate v servisnej aplikácii iXfield. Pretože sú chlórovanie a regulácia pH vzájomne previazané funkcie, APM Pool tieto funkcie riadi súčasne.

Automatické dávkovanie ďalších prípravkov

APM Pool umožňuje presné dávkovanie až štyroch bazénových prípravkov, ktoré si sami zvolíte, napríklad pH roztoku, chlórnanu sodného, ​​OXY, flokulantu, algicídu a ďalších. Dávkovanie je možné tak podľa chemických parametrov vody, ako aj podľa pevne0ho časového rozvrhu nastaveného v servisnej aplikácii iXfield.

Meranie spotreby prípravkov

APM Pool meria spotrebu prípravku a zobrazuje zostávajúce množstvo. Včas upozorní obsluhu na nutnosť doplnenia prípravku.

Adaptívne riadenie obehu

APM Pool prispôsobuje chod obehového čerpadla ostatným funkciám. V priebehu dávkovania chemikálie či chlórovania vody je čerpadlo zapnuté. V prevádzke zostáva ešte určitú dobu po skončení tejto operácie, tým je zaistené správne premiešanie vody. Potom je čerpadlo spúšťané v pravidelných intervaloch, kedy sú merané chemické parametre a teplota vody.

Automatické riadenie bazéna

Riadenie všetky bazénové technológie

Obehové čerpadlo

Hlavné filtračné cykly obehového čerpadla sa nastavujú v servisnej aplikácii iXfield. Pravidelné kratšie cykly slúžia na meranie chemických parametrov a teploty vody. Čerpadlo je v prevádzke tiež po dobu nevyhnutnú na dávkovanie chemikálie, chod chlorátora alebo ohrevu. Obeh sa automaticky zapína aj pri detekcii kúpania v bazéne, teda pri rýchlej zmene hladiny bazéna.

Ohrev

APM Pool riadi vykurovanie bazéna tepelným čerpadlom, priamym elektrickým ohrevom alebo tepelným výmenníkom. Teplotu nastavíte v mobilnej aplikácii alebo servisnej aplikácii iXfield. Ak použijete na riadenie tepelného čerpadla dátovú zbernicu, môžete využiť aj možnosť chladenia. Preferované časy ohrevu, prípadne zakázaný čas ohrevu nastavíte v servisnej aplikácii iXfield. Účinnosť tepelného čerpadla zvýšite riadením podľa počasia.

Svetlá, protiprúd a bazénové atrakcie

APM Pool môže priamo riadiť bazénový protiprúd, svetlá a ďalšie bazénové atrakcie. Tieto funkcie je možné ovládať aj z mobilnej aplikácie. Dobu chodu nastavíte v servisnej aplikácii iXfield.

Prelivová nádrž a dopúšťanie

APM Pool monitoruje množstvo vody v prelivovej nádrži. Pri poklese hladiny ju automaticky dopustí či upozorní obsluhu. Pri poklese hladiny pod bezpečnú úroveň systém automaticky vypne obeh, chemickú úpravu a ohrev, aby chránil drahú technológiu. Súčasne upozorní obsluhu. Systém tiež rozpozná rýchle zmeny hladiny spôsobené kúpaním. Sám v takom prípade spustí obehové čerpadlo. APM Pool dokáže spoľahlivo odlíšiť kúpanie od zmeny hladiny spôsobenej napríklad dažďom.

Automatický preplach filtra (plánované na 2. polovicu roku 2021)

APM Pool môže vykonať automatický preplach filtra. Cyklus preplachu môže byť spustený ručne na diaľku (prostredníctvom aplikácie iXfield) alebo prebieha podľa nastaveného časového rozvrhu.

Ochranné a bezpečnostné funkcie

Dochádzajúce prípravky

APM Pool zobrazuje zostávajúci objem každej z dávkovaných chemikálií. Pokiaľ prípravok dochádza, upozorní obsluhu. Nemusíte teda kontrolovať, či má bazén dostatok chemikálií.

Chyba chlorátora

Ak APM Pool detekuje nesprávnu salinitu vody, zavzdušnenie chlorátora, príliš nízku teplotu či iný prevádzkový problém, systém vypne chloráciu a upozorní obsluhu.

Nízka hladina vody

APM Pool sleduje hladinu vody v bazéne či prelivovej nádrži. Pri nízkej hladine upozorní obsluhu alebo vykoná automatické doplnenie. Pri poklese hladiny pod bezpečnú úroveň vypne obehové čerpadlo, chemickú úpravu vody a ďalšie technológie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasne upozorní obsluhu. Systém tiež sám vyhodnotí prípadnú chybnú funkciu dopúšťania nádrže.

Porucha filtrácie alebo prietoku

APM Pool vyhodnocuje odber obehového čerpadla a kontroluje správnu rýchlosť prietoku vody potrubím. Vďaka tomu dokáže detekovať prevádzkové problémy, upozorniť obsluhu a vypnúť obehové čerpadlo a chemickú úpravu vody, aby nedošlo k poškodeniu technológie.

Porucha úpravy vody

Ak APM Pool zistí, že dávkovanie chemikálie opakovane nemá predpokladaný účinok, vyhodnotí túto situáciu ako chybu a upozorní obsluhu.

Servisné funkcie

Konfigurácia a ovládanie na diaľku

Všetku konfiguráciu je možné vopred pripraviť v servisnej aplikácii iXfield. Riadiaca logika sa automaticky prispôsobí individuálnej konfigurácii bazéna. Všetky zmeny konfigurácie môžete vykonávať na diaľku. Všetky funkcie bazéna je možné ovládať zo servisnej aplikácie iXfield. Servisný technik teda môže overiť správnu funkciu bazéna bez nutnosti výjazdu.

Časové rozvrhy

V servisnej aplikácii iXfield je možné diaľkovo nastaviť časové rozvrhy pre ohrev, filtráciu a chemickú úpravu vody. Môžete nastaviť napríklad preferované a zakázané časy behu technológie alebo časy dávkovania chemických prípravkov a ich množstvo.

Upozornenie na poruchové stavy

Servisné aplikácie iXfield a mobilné aplikácie My Pool vás automaticky upozornia na potrebu zásahu a na poruchy.

Vzdialená diagnostika a grafy

Servisná aplikácia iXfield ukladá a zobrazuje podrobnú históriu prevádzkových dát bazéna a technológie. V spojení s možnosťou diaľkového ovládania bazéna tak získate výkonný nástroj na vzdialenú diagnostiku a nastavenie bazéna.

Kompletné informácie o bazéne

Do servisnej aplikácie iXfield je možné zapisovať históriu servisných úkonov. Môžete si tu tiež uložiť fotodokumentáciu a technickú dokumentáciu bazéna. Polohu bazéna si môžete zobraziť na mape. Všetky technické informácie máte pohodlne k dispozícii na jednom mieste.

Príprava na inštaláciu systému APM Pool

Do šachty či domčeka priveďte kábel 5x4, ktorý musí byť istený 3-fázovým 20A ističom s prúdovým chráničom 30mA.

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu systému www. apmpool.com.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, či záujem o prípadnú kalkuláciu tohto systému, kontaktujte nás!

Laminátové bazény Krajča

Zavolajte nám!

Poradíme Vám s výberom bazéna, vhodného bazénového príslušenstva aj zastrešenia.

Nebojte sa nás opýtať na čokoľvek, čo Vás zaujíma.

Volajte bazénového špecialistu

+420 603 864 539