Informácie ospracovanie osobných údajov

Naše postavenie vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

Laminátové bazény Krajča s.r.o. so sídlom Nová 343, 691 27 Popice, IČO: 14176394, vystupuje vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov ako správca osobných údajov (ďalej tiež len „Správca“).

Bazény Krajča spracováva osobné údaje všetkých svojich zákazníkov, ktorí sú v pozícii objednávateľa na základe zmluvy o dielo na výrobu/montáž/inštaláciu výrobkov firmy Krajča alebo záujemcov o uzavretie zmluvy o dielo, a ktorí sú zároveň fyzickými osobami, prípadne sú ako fyzické osoby uvedené ako kontaktné osoby právnických osôb (ďalej len „Zákazník“).

Právne predpisy na ochranu osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe platných právnych predpisov, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež len „Nariadenie“). Správca nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov Zákazníkov a iných skupín subjektov údajov.

Ako nás môžete kontaktovať ohľadom Vašich osobných údajov?

Zákazníci sa môžu na nás, ako Správca osobných údajov, obracať so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov.  Kontaktovať nás môžete na telefóne +420 603 864 539 alebo na emaile info@bazenykrajca.cz, prípadne písomnou formou na adresu Nová 343, 691 27 Popice.

Aké osobné údaje budeme od Vás potrebovať a ako s nimi budeme nakladať?

 • Pri spracovaní kalkulácia: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa miesta realizácie.
 • Pri uzatváraní zmluvy o dielo: meno a priezvisko, príp. obchodná firma, adresa bydliska, príp. sídla, IČO (ak je priradené), IČ DPH (ak je priradené), e-mailová adresa, telefónne číslo.

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na identifikáciu zmluvných strán, doručenie a inštaláciu/montáž výrobkov, reklamačné konanie a pod.. Bez ich poskytnutia, nebude môcť byť zmluva uzavretá.

Žiadne citlivé údaje nezhromažďujeme ani nespracovávame.

Kto ďalší spracováva Vaše osobné údaje?

 • Správca webových aplikácií
 • Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté advokátskej kancelárii za účelom vedenia prípadných sporov zo zmlúv o dielo a v súvislosti s nimi.

Akým spôsobom a prostriedkami spracovávame Vaše údaje?

Osobné údaje Zákazníkov sú zo strany Správcu spracovávané automatizovane webovým redakčným systémom. V papierovej podobe – zmluvy o dielo (vrátane objednávok/ potvrdenie objednávok), dodacie listy, odovzdávacie protokoly, reklamačné protokoly, cenové ponuky, čestné vyhlásenia, daňové doklady (najmä faktúry, opravné daňové doklady).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba uloženia osobných údajov Zákazníkov zo strany Správcu, je nasledovná:

 • v prípade webovej kalkulácie, uchovávame osobné údaje po dobu platnosti kalkulácie
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu (vrátane záručnej doby)
 • po dobu povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných právnych predpisov
 • v prípade vzniku právneho sporu potom počas mimosúdneho vyriešenia sporu alebo potom počas vedenia príslušného súdneho či súvisiaceho konania

Vyplnenie dopytového formulára - kalkulácia

Ak vyplníte dopytový formulár na stránke Kalkulácia, robíte tak za účelom, že máte záujem o naše výrobky a služby a radi by ste dostali viac informácií. Takýto spôsob kontaktu je pre Vás úplne nezáväzný a v žiadnom prípade neznamená uzavretie zmluvy. My Vás na základe poskytnutých údajov a informácií budeme kontaktovať s cieľom nájsť pre Vás najlepšie možné riešenie, a to nielen technické, ale aj cenové.

Aké osobné údaje nám na tieto účely stačia?

 • meno, priezvisko, telefón a emailová adresa
 • ak uvediete aj adresu realizácie, budeme môcť presne spočítať aj dopravu k Vám a kalkulácia bude tak kompletná

 Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby? Čo všetko po nás môžete chcieť?

 • právo odvolať kedykoľvek výslovne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať od Správcu informáciu o spracovaní svojich osobných údajov
 • právo na opravu osobných údajov, ak sú údaje vedené nepresne
 • právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“)
 • právo na obmedzený

3 varianty farebného prevedenia za jednu cenu

Čo je to osmóza
a Ako jej predchádzame?

Osmóza spôsobuje pri nekvalitných bazénoch povrchovú vadu, ktorú poznáte ako „bazénové pľuzgieriky“. Nikto samozrejme stovky drobných hrčí na vnútornej stene svojho bazéna nechce. Navyše okrem nevzhľadnosti bazénovej pľuzgieriky časom spôsobí odlupovanie vrchnej vrstvy bazéna. Týmto neduhom trpia predovšetkým nekvalitné laminátové bazény, ktorým chýbajú zásadné bariérové ​​ochrany, alebo bazény, pri výrobe ktorých boli použité nekvalitné zložky alebo neboli dodržané výrobné postupy. Zo svojho bezúdržbového bazéna sa určite chcete tešiť niekoľko desiatok rokov a nie sa po dvoch rokoch trápiť s reklamáciou, brúsením steny alebo ďalšími stavebnými úpravami novo inštalovaného bazéna.


Niektorí výrobcovia vylepšujú svoje laminátové či keramické bazény pridaním tzv. 3D vrstvy, ktorá vytvára efekt trblietavej vody. Bohužiaľ "moderným" trblietavým povrchom svojho bazéna riskujete práve osmózu. Vzduchové bublinky môžu vzniknúť v nanášanej zmesi, a akonáhle sa raz bazénové pľuzgieriky objavia, nikdy sa už bazén nepodarí kvalitne opraviť. Preto výberu svojho sklolaminátového bazéna venujte starostlivú pozornosť. Je to investícia na niekoľko desiatok rokov.

laminátové bazény Krajča - vrstvy laminátu

 

Z čoho sú zložené
naše LAMINÁTOVé bazény?

Naše laminátové bazény sú vyrobené z 6–11 mm hrubého sklolaminátu a opatrené niekoľkými ochranami proti osmóze.

 • 1
  Prvou a najdôležitejšou vrstvou je transparentný GelCoat, ktorý sa aplikuje na formu (čiže kopyto) budúceho bazéna. GelCoat určuje vzhľad a farbu bazéna. Táto vrstva zaručuje 100% nepriepustnosť vody do ďalších vrstiev laminátu a zaisťuje tak ochranu proti chemikáliám a UV žiareniu.
 • 2
  Druhá vrstva BarrierCoat tvorí základnú ochranu proti osmóze a bublinkám na skelete bazéna.
 • 3
  Tretia vrstva je spevňujúca špeciálna vinylesterová živica (Epoxy Vinylester Barier Coat), ktorá nedovolí žiadne mechanické ani chemické poškodenie bazéna.
 • 4
  Štvrtá vrstva je zodpovedná za dlhoročnú životnosť bazéna. Tvorí ju niekoľko vrstiev sklenenej rohože a živice. Sklolaminátová rohož zosilňuje celú konštrukciu bazéna. Navyše sa laminuje ďalšia základová ochranná vrstva proti osmóze. Používa sa vinylester + sklené vlákno práškové 100g/m². Ďalej sa laminuje v 6 vrstvách isoftalová živica + sklené vlákno 375g/m².
 • 5
  Piata vrstva je zložená z vertikálnych a horizontálnych oceľových výstuh – jeklov – o veľkosti 60 x 20 mm, ktoré spevňujú bazénový golier a súčasne zosilňujú celkovú pevnosť a tuhosť bazéna. Výstuž oceľovými jekly zaisťuje, že bazén rýchlejšie a pohodlnejšie zabudujete do terénu. Ukončenie laminátového bazéna do goliera Vám navyše ušetrí ďalšie náklady za lemovú dlažbu a stavebné práce.
 • 6
  Šiesta vrstva v podobe finálneho ochranného náteru TopCoat zabraňuje nasákávaniu bazénového korpusu zvonku, a tým účinne zamedzuje vzniku bazénových pľuzgierikov - osmóze.
 • 7
  Siedmu vstvu tvorí zateplenie XPS polystyrénom. Bazénové zateplenie nie je nevyhnutné a niektorí zákazníci na ňom chcú ušetriť. Na základe našich 30 rokov skúseností Vám ich však rozhodne odporúčame. Zateplením bazéna predchádzate zbytočnému ochladzovaniu vody, predlžujete kúpaciu sezónu a predovšetkým dlhodobo ušetríte za energie vynaložené na ohrev vody.
Laminátové bazény Krajča

Zavolajte nám!

Poradíme Vám s výberom bazéna, vhodného bazénového príslušenstva aj zastrešenia.

Nebojte sa nás opýtať na čokoľvek, čo Vás zaujíma.

Volajte bazénového špecialistu

+420 603 864 539